Briefly in English

Anjalankoski-rahoitus

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n Anjalankoski-rahoituksen tavoitteena on ollut aktivoida entisen Anjalankosken alueella toimivia yhdistyksiä, yhteisöjä ja mikroyrityksiä. Rahoitukseen käytettävät varat saatiin Anjalankosken kaupungilta ohjelmakauden 2007-2013 Leader-toimintaan ja ne sovittiin Kouvolan kaupungin kanssa käytettäväksi Anjalankoski-rahoitukseen. Kaikkiaan rahoitusta oli käytettävissä n. 24 000 euroa vuosina 2018-2019.

Rahoituksen jakamisesta on päättänyt Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen alaisuudessa toiminut Anjalankoski-jaosto, johon on kuulunut henkilöitä Kasvun hallituksesta sekä entisen Anjalankosken kaupungin alueen yhdistyksistä ja yrityksistä.

Tukea ovat voineet hakea entisen Anjalankosken alueella toimivat rekisteröityneet tai rekisteröitymättömät yhdistykset, muut yhteisöt, mikroyritykset tai yrityksen perustamista suunnittelevat yksityishenkilöt.

Anjalankoski-rahoitusta on myönnetty:

 

 

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin