Briefly in English

Rahoituksen hakeminen

Anjalankoski-rahoitusta haetaan oheisella hakulomakkeella. Hakujaksoja on vuonna 2019 korkeintaan kaksi. Vuonna 2019 hakujaksot ovat 1.1.-30.4. ja  tarvittaessa 1.5-31.10.. Rahoituspäätöksen saa noin kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä.

Tarvittaessa hakijoilta pyydetään lisätietoja ja/tai heidät haastatellaan.

(Pakolliset kentät on merkattu tähdellä*)

Hakijan nimi*

Hakijan osoite*

Muut ryhmään kuuluvat henkilöt, jos hakija ei ole yhdistys, yritys, säätiö tai yksityishenkilö

Projektin vastuuhenkilö*

Projektin vastuuhenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite*

Projektin vastuuhenkilön syntymävuosi*

Projektin nimi*

Projektin toteutusaika*

Projektin toteutuspaikka tai alue/alueet, joita projekti koskee tai hyödyttää*

Mitä projektissa on tarkoitus tehdä? Mitkä ovat projektin konkreettiset tavoitteet ja tulokset*

Miten projekti toteutetaan käytännössä? Mitkä ovat projektin käytännön toimenpiteet?*

Miksi pidätte projektin rahoittamista tärkeänä?*

Mitkä ovat projektin kokonaiskustannukset? Mistä kustannukset syntyvät?*

Paljonko haette tukea projektille (%-osuus kokonaiskustannuksista)? Mitkä ovat perustelunne tukiprosentille?*

Saatteko projektille muuta tukea tai rahoitusta? Jos kyllä, niin mistä ja kuinka paljon?*

Kerätäänkö projektissa rahaa, esim. pääsylipputuloja, osallistumismaksuja tms.?*

Miten projektin tuloksia tai tuotoksia hyödynnetään projektin jälkeen?*

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin