Briefly in English

Kustannusmallit

Yleishyödyllisiin hankkeiden tuki voidaan myöntää joko toteutuneiden kustannusten perusteella tai prosenttimääräisenä korvauksena (flat rate-mallit). Kustannusmalli pitää valita hankkeen hakuvaiheessa ja valinta täytyy perustella. Tuen myöntäjä päättää mallin. Kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen.   

Toteutuneet kustannukset -kustannusmalli

Prosenttimääräinen korvaus eli flat rate 15 % tai 24 % -kustannusmallit

Välittömät kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen ja todennetaan meno- ja maksutositteilla. Kustannusten tulee olla suoraan kohdennettavissa hankkeelle, eivätkä ne saa olla sisäisiä tai laskennallisia kustannuksia.

Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa rahoittajalle kirjanpidosta eikä toimittaa tositteita maksuhakemuksen liitteenä. Välillisten (ei-seurattavien) kustannusten kustannuspaikalle ei kuitenkaan voi kirjata kirjanpidossa muita kuin hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Esimerkki 1: kehittämishanke, jossa on sivukulullisia palkkakustannuksia 50 000 € ja valittu kustannusmalli flat rate 24 %. Laskennallisten yleiskulujen osuus on 24 % palkkakustannuksista, eli 50 000 € x 0,24 = 12 000 €.

Hankkeessa todennetaan välittömät kustannukset, joita ovat:

Välillisiä kustannuksia, joita ei todenneta hankkeessa ovat (12 000 €):

Esimerkki 2: kehittämishanke, jossa on sivukulullisia palkkakustannuksia 50 000 € ja valittu kustannusmalli flat rate 15 %. Laskennallisten yleiskulujen osuus on 15 % palkkakustannuksista, eli 50 000 € x 0,15 = 7 500 €

Hankkeessa todennetaan välittömät kustannukset, joita ovat:

Välillisiä kustannuksia, joita ei todenneta hankkeessa ovat (7 500 €):

(Sivu päivitetty 14.10.2016)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin