Briefly in English

Hakemuksen sisältö ja liitteet

Yritystukihakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrässä on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:

Hakemuksesta riippuen liitteeksi voidaan vaatia lisäksi:

(Sivu päivitetty 31.1.2017)

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin