Briefly in English

Pohjois-Kymen Kasvu ja Leader

Pohjois-Kymen Kasvu ry toimiii Kouvolan ja Iitin alueen Leader-ryhmänä ja toteuttaa laatimaansa paikallista kehittämisstrategiaa Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti 2014-2020. Strategian löydät tästä linkistä.

Strategiassa on neljä painopistettä:

  1. Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän asuinympäristön edistäminen
  2. Pienyrittäjyyden tukeminen
  3. Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten palveluiden edistäminen
  4. Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen.

Strategian läpikäyviä teemoja ovat kansainvälisyys, kestävä kehitys, kokeilut ja innovaatiot, nuoret ja ilmastonmuutos.

Kasvu toteuttaa strategiaansa pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tulevalla Leader-rahoituksella maaseutualueiden yleishyödyllisiä hankkeita ja mikroyrityksiä. Vuosina 2021-2022 yleishyödyllisten hankkeiden ja mikroyritysten rahoitusta jatketaan siirtymäkauden rahoituksella. Rahoitusta myönnetään ”vanhoilla säännöillä, mutta uusilla rahoilla” eli rahoitus myönnetään ohjelmakauden 2014-2020 lainsäädännön ja Kasvun strategian perusteella, mutta rahoituskauden 2021-2027 varoista.

(Sivu päivitetty 15.4.2021)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin