Briefly in English

Strategia 2023-2027

Pohjois-Kymen Kasvu hakee Kouvolan ja Iitin seutukunnan Leader-ryhmäksi EU:n rahoituskaudelle 2023-2027. Haku Leader-ryhmäksi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyi 31.5.2021 ja siinä määriteltiin mm. ryhmien toiminta-alue ja varmistettiin niiden toimiminen Leader-toimintatavan ja -lainsäädännön mukaan. Hakemuksesta on saatu palaute, jonka pohjalta viimeistellään varsinainen strategia.

Toisen vaiheen haku päättyy arviolta kesällä 2022 ja lopulliset päätökset Leader-ryhmien valinnasta ja niiden rahoituskehyksistä tehdään maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä 2022. Rahoituskauden odotetaan alkavan 1.1.2023.

Kasvun strategian alustavat painopisteet ovat:

  1. Elinvoiman lisääminen: tavoitteena lisää työpaikkoja, kehittymishaluisia yrityksiä ja lisää asukkaita alueelle
  2. Matkailun lisääminen: tavoitteena lisää matkailijoita ja pidemmät viipymät
  3. Yhteisöllisyyden edistäminen: tavoitteena osallisuuden kokeminen ja juurtuminen paikallisyhteisöön
  4. Viihtyisän ympäristön luominen: tavoitteena kestävä, monipuolinen ja viihtyisä ympäristö.

Läpileikkaavina teemoina strategiassa ovat alustavasti osaamisen kehittäminen, yhteistyö, lapset ja nuoret sekä ekologinen kestävyys

Strategia perustuu nykytila-analyysistä johdettuihin kehittämistarpeisiin. Tutustu nykytila-analyysin luonnokseen tästä linkistä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia  strategiaan joko sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 040 586 1134.

(Päivitetty 26.11.2021)

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin