Briefly in English

Strategia 2023-2027

Pohjois-Kymen Kasvu hakee Kouvolan ja Iitin seutukunnan Leader-ryhmäksi EU:n rahoituskaudelle 2023-2027. Hakemukseen liittyvä paikallinen Yhteistyöllä kasvuun -strategia  jätetään maa- ja metsätalousministeriöön 23.6.2022 mennessä. Tutustu strategialuonnokseen tästä linkistä ja anna palautetta 31.5.2022 klo 16 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puhelimitse numeroon 040 586 1134.

Kasvun strategian 2023-2027 painopisteet ovat:

  1. Elinvoiman lisääminen
  2. Yhteisöllisyyden edistäminen
  3. Hiilineutraalin arjen edistäminen ja monimuotoisen luonnon säilyttäminen

 

Läpileikkaavina tavoittena strategiassa ovat yhteistyö ja ekologinen kestävyys, joita tulee toteuttaa kaikissa rahoitettavissa hankkeissa.

Haku Leader-ryhmäksi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyi 31.5.2021 ja siinä määriteltiin mm. ryhmien toiminta-alue, varmistettiin niiden toimiminen Leader-toimintatavan ja -lainsäädännön mukaan sekä esitettiin alueen nykytilan kuvaus ja analyysi. Lopullinen strategia on viimeistelty ensimmäisestä vaiheesta saadun palautteen ja helmi-maaliskuussa 2022 pidettyjen työpajojen tulosten pohjalta.  Päätökset Leader-ryhmien valinnasta ja niiden rahoituskehyksistä tehdään maa- ja metsätalousministeriössä arviolta alkuvuodesta 2023 ja uusi rahoituskausi käynnistyy heti tämän jälkeen.

(Päivitetty 9.5.2022)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin