Briefly in English

Kasvu & Leader 2021-2022

Kasvu jatkaa yleishyödyllisten hankkeiden ja mikroyritysten rahoittamista vuosina 2021-2022 erillisellä siirtymäkauden rahoituksella. Rahoitusta myönnetään ”vanhoilla säännöillä, mutta uusilla rahoilla” eli rahoitus myönnetään ohjelmakauden 2014-2020 lainsäädäntöön ja Kasvun strategiaan perustuen, mutta rahoituskauden 2021-2027 varoista.

Ohjelmakauden 2014-2020 päättymisen vuoksi siirtymäkauden varat saadaan käyttöön arviolta huhtikuussa 2021. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ja hallitus voi tehdä niistä ehdollisia päätöksiä, mutta lopulliset rahoituspäätökset voidaan tehdä vasta sitten, kun siirtymäkauden varat on saatu käyttöön. Tämä kannattaa ottaa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

(Päivitetty 21.12.2020)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin