Briefly in English

Leader 2014 – 2020

Vuosina 2014 – 2020 Pohjois-Kymen Kasvun Leader-toiminta pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: maaseudun, kaupungin sekä kalatalouden. 

Sivupalkista vasemmalta voit tutustua Leader-toiminnan eri osa-alueisiin. 

Tutustu myös ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin Leader-hankkeisiin, jotka löytyvät Maaseutuviraston ylläpitämästä valtakunnallisesta hankerekisteristä.

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin