Briefly in English

Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Käytännön toimenpiteitä tässä työssä ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen. Toiminta rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) ja maaseuturahastosta.

Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä osia Etelä-Savon ja  Kymenlaakson maakunnista. Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategian laatimisesta ja sen toteutuksesta vastaavat alueen Leader-toimintaryhmät Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry, Päijänne-Leader ry, Vesuri-ryhmä ry ja Viisari ry  yhdessä alueen elinkeinokalatalouden harjoittajien, vesialueiden omistajien sekä alueen oppilaitosten ja muiden kehittäjäyhteisöjen kanssa. Kalatalouden toimintaryhmän hallinnosta vastaa Päijänne-Leader.

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueen vesistöt kuuluvat pääosin Kymijoen päävesistöalueeseen, alueen kaakkoisosassa sijaitseva Vuohijärvi kuuluu Mäntyharjun reitin valuma-alueeseen. Ammattikalastuksen harjoittamiseen soveltuvaa vesipinta-alaa alueelle kertyy noin 200.000 hehtaaria. Alueella on noin 50-60 ammattikalastajaa, jotka ovat rekisteröityneet ammattikalastajarekisteriin, näistä täysipäiväisiä ammattikalastajia on n. 30 henkilöä.

Sisä-Suomen kalatalousalueen visio 2020 on tehdä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueesta sisävesialueiden elinvoimaisin elinkeinokalatalouden alue.
Visiossa määriteltyyn tavoitetilaan päästään toteuttamalla kolmea strategista toimintalinjaa:
1. Osaamisen, laadun ja innovaatioiden kehittäminen
2. Infrastruktuurin ja toimintayhmpäristön kehittäminen
3. Uusien tuotteiden ja markkinoiden kehittäminen

Tutustu strategiaan: Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategia 2014-2020.

Ota yhteyttä Sisä-Suomen kalatalousryhmään

(Päivitetty 2.2.2018)

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin