Briefly in English

Kaupunkialueet

Maaseutualueiden Leader-toiminnan lisäksi Pohjois-Kymen Kasvu toimii myös kaupunkialueilla. Kaupunkialueiden omaehtoista paikallista kehittämistä kutsutaan termillä kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen. Paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla pohjautuu paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatimaan toimintasuunnitelmaan. Kymenlaakson laajuinen toimintasuunnitelma laadittiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa syksyllä 2014. 

Kouvolan osalta toimintasuunnitelman toteutumista seuraa Pohjois-Kymen Kasvu yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Vuosittain nimetään kaupunkijaosto, johon tulevat edustajat keskusta-alueella toimivista yhdistyksistä (edustettuina nuoret, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset), Kasvun hallituksesta sekä Kouvolan kaupungin edustaja.  Hankkeet, joita keskusta-alueella mahdollisesti toteutetaan, käsitellään kaupunkijaostossa ja hallituksessa. Lisätietoja kaupunkijaostosta ja kaupunkialueiden toimintasuunnitelmasta täällä

Pohjois-Kymen Kasvun tavoitteena on aktivoida kaupunkialueiden asukkaita omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Kaupunkialueiden asukaslähtöistä toimintaa varten rahoitusta haetaan muista lähteistä kuin Maaseuturahastosta. 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin