Briefly in English

Kaupunkialueet

Maaseutualueiden Leader-toiminnan lisäksi Pohjois-Kymen Kasvu toimii myös kaupunkialueilla. Kaupunkialueiden omaehtoista paikallista kehittämistä kutsutaan termillä kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen. Paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla pohjautuu paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatimaan suunnitelmaan: Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014-2020. Kouvolan osalta toimintasuunnitelman toteutumista seuraa Pohjois-Kymen Kasvun hallitus yhdessä yhteistyötahojen, mm. Kouvolan kaupungin, kanssa. Kasvu toteuttaa ESR-rahoituksella hankkeita, joilla on tarkoitus aktivoida Kouvolan keskustan ja Kuusankosken asukkaita, yhdistyksiä ja muita toimijoita. 

Pohjois-Kymen Kasvun tavoitteena on aktivoida kaupunkialueiden asukkaita omaehtoiseen kehittämistoimintaan mm. järjestämällä puolivuosittain kaikille avoimia verkostoitumisiltoja Kouvolan Porukkatalolla. Kasvun Uusi tapa toimia -hankkeen toteuttama Kouvolan yhdistysten yhteinen Kaikumedia tarjoaa uudenlaisen kanavan kehittämistoiminnalle.

(Sivu päivitetty 2.2.2018)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin