Briefly in English

Kasvu & Leader 2023-2027

Pohjois-Kymen Kasvun paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2023-2027 laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja muiden paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Strategia laaditaan Kouvolan ja Iitin alueelle ja siihen sisällytetään maaseudun kehittämisen lisäksi myös kaupunkialueiden ja elinkeinokalatalouden kehittäminen. Ensimmäinen versio strategiasta ja hakemus Leader-ryhmäksi jätetään maa- ja metsätalousministeriöön alustavan aikataulun mukaan 31.5.2021. Strategia perustuu alueesta laadittuun SWOT- eli nelikenttäanalyysiin ja siitä johdettuihin kehittämistarpeisiin.

Voit vaikuttaa strategian sisältöön myös laittamalla meille suoraan kehittämisehdotuksia  tai muita havaintoja sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)pohjois-kymenkasvu.fi.

(Sivu päivitetty 21.12.2020)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin