Briefly in English

Leader-periaatteet

Leader-toiminta on yhteistyötä alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kesken. Pohjois-Kymen Kasvu on mukana kehittämässä Kouvolan kaupunkiin ja Iitin kuntaan työtä ja hyvinvointia asukkaiden omien kehittämisideoiden pohjalta. Toiminnassa on mukana asukkaita, yhdistysten edustajia, yrittäjiä, kunnan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Monenlaisten ihmisten yhteistoiminta tuo tekemiseen luovuutta, vahvuutta ja uudenlaisia ideoita. Kehittämiskelpoisten ideoiden toteuttamiseen Leader-ryhmä myöntää hanke- ja yritystukia. Suomessa on 54 ja Euroopassa yli 2000 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisstrategiansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet.

Leader-toiminta muodostuu kolmesta osa-alueesta:

Rahoitus
Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Neuvonta
Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Toiminta
Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

 Leader-toimintaa ohjaavat Leader-periaatteet:

  1. Paikallisuus (suunnitelma tehty paikallisesti)
  2. Alhaalta ylös -periaate (asukkaat päättävät)
  3. Yksityinen ja julkinen sektori yhteistyössä (esim. kunnat, kyläyhdistykset, seurat)
  4. Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen, ei toiminta-avustuksia)
  5. Kumppanuus (tehdään asiat yhdessä tasavertaisina kumppaneina)
  6. Kansainvälisyys (haetaan oppia ja tehdään yhdessä lisäarvoa tuoden)
  7. Verkostoituminen (toimijoita on mukana yli vakiintuneiden sektorirajojen)

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin