Briefly in English

Pohjois-Kymen Kasvun strategia 2014 – 2020

Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti -strategia on työstetty Leader-periaatteen mukaisesti alueen asukkaiden määrittämien tarpeiden sekä ideoiden pohjalta. Lähtökohtana toteutuksessa on paikkaperusteisuus ja punaisena lankana hyvä ja sujuva arki. Kehittämisen päätyökalu on Euroopan maaseuturahasto, joka kattaa maaseudun paikalliskehittämisen. Strategiaan kuuluu neljä painopistealuetta:

1. Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän asuinympäristön edistäminen
Pohjois-Kymenlaakso on iso maaseutumainen alue, jossa on yli 10 000 vapaa-ajan asuntoa. Tämä tarkoittaa suurta potentiaalia paikallisten palveluiden ostajina ja kehittämistyön tekijöinä. Tämän painopisteen mukaan tuettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi maiseman ja ympäristön kunnostustoimet,tonttiasiamies-järjestelmän kehittäminen, energiaomavaraisuuden lisääminen ja markkinointitoimenpiteet väkiluvun kasvattamiseksi.

2. Pienyrittäjyyden tukeminen
Pienyrittäjyyden tukeminen perustuu paikallisuuteen: oman alueen raaka-aineiden ja tuotteiden jalostukseen sekä palveluiden kehittämiseen. Maaseudulla asumista edistetään luomalla edellytyksiä työpaikkojen syntyyn esim. palvelu- ja matkailualoille. Lähimatkailussa keskitytään luontoon, lähiruokaan ja kulttuuriin perustuvan toiminnan tukemiseen. Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä ovat uusien palvelujen ja tuotteiden kehittely, ruoan jalostustoiminta, paikallisen ruokakulttuurin esille nostaminen, uudet matkailupalvelut, yritysverkostojen kokoaminen, paikallishistorian tuotteistaminen.

3. Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten palvelujen tuottamisen edistäminen
Alueelle rakennettava valokuituverkko mahdollistaa etätyön, harrastusten, koulutusten ja terveyspalveluiden kehittämisen. Aikaan ja paikkaan sidottuja lähipalveluja voidaan kehittää tätä mahdollisuutta hyödyntäen. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla muun muassa uusien palvelujen tuottaminen valokuituverkkoon, viestintäkoulutukset, uudet vapaa-ajan harrastukset ja kylätalojen muuttaminen lähipalvelupalvelupisteiksi.

4. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
Toimiva paikallisyhteisö perustuu yhdessä tekemiseen ja yhteishenki kasvaa sen kautta. Kansalaisvaikuttaminen ja lähidemokratia ovat tärkeitä alueen elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta. Näin ollen tuettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi uudet paikalliset tapahtumat, ulkoilureittien kunnostaminen, kyläsuunnitelmien teko, nuorison aktivointi ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

 

Strategian löydät kokonaisuudessaan täältä.

 

 

 

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin