Briefly in English

Kasvu & Leader 2001-2013

Pohjois-Kymen Kasvu on toiminut Kouvolan ja Iitin seutukunnan Leader-ryhmänä vuodesta 2001. Ohjelmakaudella  2000 – 2006 Kasvu toteutti Kohti omaleimaista Pohjois-Kymenlaaksoa – kehittämisohjelmaa, joka rahoitettiin Kymenlaakson Alueellisen maaseudun kehittämisohjelmann (ALMA) kautta. Keskeisimmät tulokset saavutettiin toimintaympäristön kehittämisessä sekä henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvuna. Maaseudun asukkaiden elinolosuhteita ja yritysten toimintaedellytyksiä kohennettiin lukuisilla infrastruktuuriin kohdistuvilla toimilla. Yhdistys- ja hanketoimintaan sekä esimerkiksi paikalliskulttuurin tuotteistamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen kasvoi. Ohjelmakaudella 2000–2006 Kasvun myöntövaltuus oli 4,2 milj. euroa. Tutustu ohjelmakauden hankkeisiin: Rahoitetut hankkeet 2000-2006

Ohjelmakaudella  2007 – 2013 Pohjois-Kymen Kasvu hyväksyttiin 54 muun toimintaryhmän ohella Leader-toimintaryhmäksi. Vuosina 2007 – 2013 toteutettiin Kasvusta voimaa -kehittämisohjelmaa. Leader-toimintatapaa ja rahoitusta vakiinnutettiin alueelle ja lisäksi Kasvu oli osarahoittajana kansainvälisissä hankkeissa sekä valmisteli Leader-toiminnan laajentamista myös kaupunkialueille. Ohjelmakaudella 2007-2013 Kasvun myöntövaltuus oli 4,3 milj. euroa.

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin