Briefly in English

Menneet ohjelmakaudet

Pohjois-Kymen Kasvun toiminta on jatkunut jo kahden ohjelmakauden ajan:

Toimintaryhmä johti EU:n ohjelmakaudella 2000 – 2006 Kohti omaleimaista Pohjois-Kymenlaaksoa – kehittämisohjelman toteutusta, joka niveltyi Kymenlaakson Alueelliseen maaseudun kehittämisohjelmaan (ALMA). Kasvun ensimmäiselle ohjelmakaudelle asetetut laadulliset tavoitteet toteutuivat ja jopa ylittyivät. Työ tuotti sellaisiakin tuloksia ja vaikuttavuutta, mitä ei osattu odottaa ohjelmaa kirjoitettaessa. Keskeisimmät tulokset saavutettiin toimintaympäristön kehittämisessä sekä henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvuna. Maaseudun asukkaiden elinolosuhteita ja samalla myös yritysten toimintaedellytyksiä kohennettiin lukuisilla infrastruktuuriin kohdistuvilla toimilla. Yhdistys- ja hanketoimintaan sekä esimerkiksi paikalliskulttuurin tuotteistamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen kasvoi. Ohjelmakauden 2000–2006 koko myöntövaltuus (4,2 milj. euroa) saatiin sidottua. Tutustu ohjelmakauden hankkeisiin: Rahoitetut hankkeet 2000-2006

Ohjelmakaudella  2007 – 2013 Pohjois-Kymen Kasvu hyväksyttiin 54 muun toimintaryhmän ohella Leader-toimintaryhmäksi. Vuosina 2007 – 2013 toteutettiin Kasvusta voimaa -kehittämisohjelmaa. Leader-toimintatapaa ja rahoitusta vakiinnutettiin alueelle ja lisäksi Kasvu oli osarahoittajana kansainvälisissä hankkeissa sekä valmisteli Leader-toiminnan laajentamista myös kaupunkialueille. Ohjelmakauden koko myöntövaltuus (4,3 milj. euroa) saatiin sidottua. 

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin