Briefly in English

Ohjelmakausi 2000 – 2006

Käytännön toiminta starttasi ohjelmakaudella 2000–2006 vasta kesällä 2001. ALMA-ryhmänä Pohjois-Kymen Kasvun keskeisimmät tulokset on saavutettu toimintaympäristön kehittämisessä sekä henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvuna. Maaseudun asukkaiden elinolosuhteita ja samalla myös yritysten toimintaedellytyksiä on kohennettu lukuisilla infrastruktuuriin kohdistuvilla toimilla. Yhdistys- ja hanketoimintaan sekä esimerkiksi paikalliskulttuurin tuotteistamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen on kasvanut. Esimerkiksi talkootöiden vaikutuksena asukkaiden keskinäisen luottamuksen voidaan olettaa parantuneen (sosiaalinen pääoma). Kasvun ensimmäiselle ohjelmakaudelle asetetut laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet ja jopa ylittyneet. Työ on myös tuottanut sellaisiakin tuloksia ja vaikuttavuutta, mitä ei ole osattu odottaa ohjelmaa kirjoitettaessa. Ohjelmakauden 2000–2006 koko myöntövaltuus (4,2 milj. euroa) saatiin sidottua.

Ohjelmakauden 2000 – 2006 rahoitetut hankkeet löydät täältä (tiedosto tulossa myöhemmin).

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin