Briefly in English

Kaiku – osallisena Kouvolassa

Kaiku – osallisena Kouvolassa on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n oma hanke, jonka taustalla on Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014-2020.  Kaiku -hanke jatkaa edeltäjiensä, Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa ja Uusi tapa toimia -hankkeiden viitoittamalla polulla.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa nuorten ja maahanmuuttajien elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä kolmannen sektorin toimijoiden (yhdistystoimijoiden) avulla. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Kouvolan yhdistystoimijat sekä alle 30-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat tai heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret ja maahanmuuttajat. 
Hankkeen tavoitteena on nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien osallisuuden lisääntyminen, heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistuminen sekä työelämävalmiuksien paraneminen. Lisäksi tavoitteena on, että yhdistysten mahdollisuudet tarjota harjoittelu-, työllistymis- ja/tai työpaikkoja nuorille ja maahanmuuttajille paranevat.

Kaiku – osallisena Kouvolassa –hanke vaikuttaa Kouvolan ja Kuusankosken keskustan alueilla. Hankkeen projektipäällikkönä ja uravalmentajana toimii Tanja Rautavirta. 
Tanjan tavoittaa numerosta 040 590 5655 ja sähköpostilla tanja.rautavirta@pohjois-kymenkasvu.fi

Hankekuvaus luettavissa täältä

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin