Briefly in English

Säpinäsatasten hakeminen

(Pakolliset kentät on merkattu tähdellä*)

Projektin hakija (yhdistys, yritys tms. ) TAI ryhmän jäsenten etu- ja sukunimet ja syntymävuodet*

Hakijan sähköpostiosoite*

Hakijan osoite*

Täysi-ikäisen vastuuhenkilön nimi*

Täysi-ikäisen vastuuhenkilön syntymävuosi*

Täysi-ikäisen vastuuhenkilön sähköpostiosoite*

Täysi-ikäisen vastuuhenkilön puhelinnumero*

Projektin nimi*

Projektin toteutus (ketkä hyötyvät projektista, mistä idea sai alkunsa, miksi projektia pitäisi rahoittaa, mitä projektissa tehdään ja miten)*

Projektin aikataulu (milloin projekti alkaa ja milloin se päättyy, syntyykö pysyviä vaikutuksia)*

Paljonko rahaa haetaan*

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (paljonko kustannuksia syntyy ja mitä ne ovat)*

Saadaanko projektiin muuta ulkopuolista rahaa tai kerätäänkö varoja *
KylläEi

Käytetäänkö projektiin omaa rahaa *
KylläEi

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin