Briefly in English

Säpinäsatasten lomakkeet

Säpinäsatasia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Vaihtoehtoisesti voit tehdä vastaavat tiedot sisältävän vapaamuotoisen hakemuksen (max. 2 A4-sivua) ja jättää sen Pohjois-Kymen Kasvulle sähköpostilla tai paperisena.

Loppuraportin voi toimittaa sähköisellä raporttipohjalla. Vaihtoehtoisesti loppuraportti voi olla vapaamuotoinen kirjallinen selvitys projektin toteutumisesta rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti, videopätkä, valokuvakansio tms.. Pohjois-Kymen Kasvulla on oikeus käyttää loppuraportteja ja niiden materiaaleja omassa viestinnässään.

Lisätietoja Säpinäsatasista saat projektipäällikkö Jarno Leinoselta: jarno.leinonen(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 0400 545 768.

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin