Briefly in English

Hallitus

Pohjois-Kymen Kasvun hallitus muodostuu Leader-ryhmiä koskevan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmasosa paikallisia yhteisöjä ja kolmasosa maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Kasvun vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kuusi kolmikantakohtaista yleisvarajäsentä, kaksi kutakin kolmikantaa kohden. Hallitusjäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenenä voi olla peräkkäin enintään kaksi toimikautta. Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on siis kotiseutumme parhailla asiantuntijoilla – paikallisilla ihmisillä.

Hallitus 2021-2022

 

Jäsenet

Yleisvarajäsenet

Yhteisötahon edustajat

 

Nina Matikainen
Kouvola

Maria Niinipuu
Iitti

Veijo Tervonen
Kouvola

Arto Hannola
Kouvola

Jenni Liikkanen, pj.
Kouvola
s-posti

 

Julkisen tahon edustajat

 

Anniina Peltola, vpj.
Iitti

Siiri Mertakorpi
Iitti

Kirsi Seppälä
Kouvola

Minna Anttila
Kouvola

Janne Wall
Kouvola

 

Asukastahon edustajat

 

Tiia Valkeapää
Kouvola

Eija Takkinen
Kouvola

Jukka Ikonen 
Kouvola

Anna Koivisto
Kouvola

Anssi Lilja
Kouvola

 
LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin