Briefly in English

Hallitus

Pohjois-Kymen Kasvun hallitus muodostuu Leader-ryhmiä koskevan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmasosa paikallisia yhteisöjä ja kolmasosa maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Kasvun vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kuusi kolmikantakohtaista yleisvarajäsentä, kaksi kutakin kolmikantaa kohden. Hallitusjäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenenä voi olla peräkkäin enintään kaksi toimikautta. Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on siis kotiseutumme parhailla asiantuntijoilla – paikallisilla ihmisillä.

Hallitus 2020-2021

Jäsenet

Yleisvarajäsenet

Yhteisötahon edustajat

Nina Lindqvist
Kouvola

Maria Niinipuu
Iitti

Sami Porkka
Kouvola

Arto Hannola
Kouvola

Jenni Liikkanen
Kouvola

Julkisen tahon edustajat

Anniina Peltola, vpj.
Iitti

Siiri Mertakorpi
Iitti

Kirsi Seppälä
Kouvola

Riku Rönnholm
Iitti

Janne Wall
Kouvola

Asukastahon edustajat

Harri Tuominen, pj.
Kouvola
email

Eija Takkinen
Kouvola

Leevi Lautala 
Kouvola

Elina Valkeinen
Kouvola

Anssi Lilja
Kouvola

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin