Briefly in English

Hallitus

Pohjois-Kymen Kasvun vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kuusi kolmikantakohtaista yleisvarajäsentä, kaksi kutakin kolmikantaa kohden. Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhteisöjä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on näin paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Hallitusjäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenenä voi olla peräkkäin enintään kaksi toimikautta.

Hallitus 2018-2019

 

Jäsenet

Yleisvarajäsenet

Yhteisötahon edustajat

 

Nina Lindqvist

Kimola, Kouvola

email

 

Maria Niinipuu
Isosaarentie 914
19160 Huutotöyry, Iitti

email

 

Sami Porkka
Saverontie 390
45460 Savero, Kouvola
0400 558 597
email

 

Arto Hannola
Ruotsulantie 3
45130 Kouvola
050 588 0621
email

 

Jenni Liikkanen

Ummeljoki, Kouvola

email

 

 

 

Julkisen tahon edustajat

 

Anniina Peltola, vpj.
Haapakimola, Iitti
040 739 9347
email

Siiri Mertakorpi

Iitti
email

Kirsi Seppälä

Utti, Kouvola
040 556 8150
email

 

Topi Seppälä

Valkeala, Kouvola
044 299 3500
email

 

Anne Eriksson

Kouvola
020 615 8492
email

 

 

Asukastahon edustajat

 

Harri Tuominen, pj.
Pyörälammintie 270
47650 Kimola, Kouvola
050 533 0331
email

 

Eija Takkinen

Tirva, Kouvola

email

 

Kirsi Herala
Koria, Kouvola
040 511 1200

email

 

Elina Valkeinen
Raussilantie 496
47150 Raussila, Kouvola
044 565 3753
email

 

Anssi Lilja

Ahvenistontie 9

47710 Jaala, Kouvola

email

 

 

 

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin