Briefly in English

Hallitus

Pohjois-Kymen Kasvun vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kuusi kolmikantakohtaista yleisvarajäsentä, kaksi kutakin kolmikantaa kohden. Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhteisöjä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on näin paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Hallitusjäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenenä voi olla peräkkäin enintään kaksi toimikautta.

Hallitus 2018-2019

 

Jäsenet

Yleisvarajäsenet

Yhteisötahon edustajat

 

Nina Lindqvist

Kimola, Kouvola

email

 

Maria Niinipuu

Vuolenkoski, Iitti

email

 

Sami Porkka

Savero, Kouvola

email

 

Arto Hannola

Kouvola

email

 

Jenni Liikkanen

Ummeljoki, Kouvola

email

 

 

 

Julkisen tahon edustajat

 

Anniina Peltola, vpj.
Haapakimola, Iitti
040 739 9347
email

Siiri Mertakorpi

Iitti
email

Kirsi Seppälä

Utti, Kouvola

email

 

Topi Seppälä

Valkeala, Kouvola

email

 

Anne Eriksson

Kouvola
020 615 8492
email

 

 

Asukastahon edustajat

 

Harri Tuominen, pj.
Lammintie 270
47650 Kimola, Kouvola
050 533 0331
email

 

Eija Takkinen

Tirva, Kouvola

email

 

Kirsi Herala
Koria, Kouvola
email

 

Elina Valkeinen

Kouvola

email

 

Anssi Lilja

Kouvola
email

 

 

 

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin