Briefly in English

Kaupunkijaosto

Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen alaisuudessa toimii kaupunkijaosto, joka tukee asukalähtöistä paikalliskehittämistyötä Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla ja seuraa Kymenlaakson kansalaistoimijalähtöisen paikalliskehittämisen toimintasuunnitelma 2014 – 2020 toteutumista.

Vuonna 2017 kaupunkijaoston jäsenet ovat:

Kaupunkijaoston toiminta rahoitetaan yhdistyksen omista varoista. Kaupunkijaoston toimintaohjeessa on määritelty jaoston tehtävät ja toimintatavat.

(Sivu päivitetty 5.1.2017)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin