Briefly in English

Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa

Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa -hanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Pohjois-Kymen Kasvun strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena oli aktivoida Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla toimivia yhdistyksiä ja asukkaita. Hankkeen taustalla oli vuonna 2014  valmistunut Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014-2020, jonka painopistettä 1 (asukkaiden aktivointi, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen) hanke toteutti. Hanke mahdollisti samankaltaisen Leader-tyyppisen kehittämistoiminnan kaupunkialueella, jota tehdään maaseutualueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoin.

Hanke alkoi 2015 lokakuussa paikallisten viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kuulemisella. Näiden tapaamisten ja aikaisempien kartoitusten perusteella valittiin kolme pilottilähiötä: Eskolanmäki, Lehtomäki ja Kuusaan keskusta-alue, joilla aktivointiin erityisesti keskityttiin. Joulukuussa 2015 järjestettiin ensimmäiset asukasyhdistyksille suunnatut tapaamiset, joissa asukasyhdistysten edustajilla oli mahdollisuus kertoa oman alueensa mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista.

Vuoden 2016 aikana hankkeen avustuksella perustettiin kaksi kyläyhdistystä pilottilähiöihin sekä Suur-Kouvolan Romaniyhdistys ry.

       sosiaalirahastolippu

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin