Briefly in English

KAIKU – Osallisena Kouvolassa

KAIKU – Osallisena Kouvolassa on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, joka toteuttaa Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014-2020 -ohjelmaa.  KAIKU-hanke jatkaa edeltäjiensä, Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa– ja Uusi tapa toimia -hankkeiden viitoittamalla polulla.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa nuorten ja maahanmuuttajien elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä kolmannen sektorin toimijoiden (=yhdistysten) avulla. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Kouvolan yhdistykset sekä alle 30-vuotiaat työelämän ulkopuolella  tai heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret ja maahanmuuttajat.
Hankkeen tavoitteena on nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien osallisuuden lisääntyminen, heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistuminen sekä työelämävalmiuksien paraneminen. Lisäksi tavoitteena on, että yhdistysten mahdollisuudet tarjota harjoittelu-, työllistymis- ja/tai työpaikkoja nuorille ja maahanmuuttajille paranevat.

KAIKU – Osallisena Kouvolassa –hanke vaikuttaa Kouvolan ja Kuusankosken keskustan alueilla. Hankkeen projektityöntekijänä toimii Maija Raikamo.
Maijan tavoittaa numerosta 040 590 5655 ja sähköpostilla maija.raikamo(at)pohjois-kymenkasvu.fi.

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin