Kansalaistoimijalähtöinen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon on valmistunut

Kirjoitettu 08.06.2015 10:06 | Kategoriat: Yhdistys, Yleinen
Kymenlaakson maaseutualueilla on toteutettu Leader-metodiin ja rahoitukseen pohjautuvaa paikallista kehittämistä jo 2000-luvun alusta. Vastaavanlainen toiminta on ohjelmakaudella 2014 – 2020 mahdollista myös kaupunkialueilla, mutta hieman eri tavalla (rahoitusta haetaan suoraan ELY-keskuksesta). 
 
Elokuussa 2014 Kymenlaakson Liitosta saadun EAKR tuen avulla käynnistetyllä työllä Kotkaan ja Kouvolaan luotiin omaehtoisen kehittämisen mallia keskusta-alueille. Syksyllä 2014 hankkeessa järjestettiin asukasiltoja, joissa keskusta-alueiden ihmiset kokoontuvat yhteen ja määrittelivät kehittämistarpeet sekä ideoivat toimintaa vuoteen 2020 ulottuvaa yhteistä suunnitelmaa varten. 

Kouvolassa ja Kotkassa kerätyistä kehittämisideoista on koottu Kansalaistoimijalähtöinen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014 – 2020. Toimintasuunnitelman löydät täältä.

Kouvolan osalta toimintasuunnitelman toteutumista seuraa Pohjois-Kymen Kasvu yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Vuosittain nimetään kaupunkijaosto, johon tulevat edustajat keskusta-alueella toimivista yhdistyksistä (edustettuina nuoret, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset), Kasvun hallituksesta sekä Kouvolan kaupungin edustaja.  Hankkeet, joita keskusta-alueella mahdollisesti toteutetaan, käsitellään kaupunkijaostossa ja hallituksessa.

Euroopan unionin osarahoittama