Kymenlaaksossa etsitään EKO-tuotteita

Kirjoitettu 01.07.2016 09:30 | Kategoriat: Yleinen

Kymenlaaksossa on käynnistynyt kartoitus, jossa etsitään maakunnassa ekologisesti ja kestävän kehityksen hengessä valmistettuja tuotteita ja palveluita, niiden valmistajia sekä kehittäjiä. EKO-tuotteiksi nimettyjen tuotteiden kartoitus rajautuu ei-syötäviin tuotteisiin, joiden osalta alueella uskotaan olevan potentiaalia.

Kartoituksella halutaan edistää potentiaalisten toimijoiden keskinäistä verkostoitumista, tuotekehitystä ja parempaa tunnettuutta. Tietoa halutaan kerätä nyt mahdollisimman laajalti sekä valmiista tuotteista, eriasteisista aihioista, prototyypeistä tai suunnitteluasteella olevista innovaatioista. Kartoitusvaiheen uskotaan johtavan jatkotoimenpiteisiin.

EKO-tuotteiden tiedotteen kokonaisuudessaan voit lukea tästä: Tiedote EKO -tuotteet 1.7.2016 (pdf).

EKO-tuotteisiin liittyy tiedonkeruulomake, jonka voit ottaa käyttöösi tästä: Tiedonkeruulomake EKO (Excel).

Tiedonkeruulomakkeen voit täyttää myös sähköisesti tästä linkistä.

Pohjois-Kymen Kasvun osalta kartoitusta tekee projektipäällikkö Jarno Leinonen, jarno.leinonen(at)pohjois-kymenkasvu.fi, p. 0400 545 768.

Euroopan unionin osarahoittama