Lisää euroja kansainvälistymisestä!

Kirjoitettu 01.06.2020 10:55 | Kategoriat: Tapahtumat, Yritystuet

Etäkoulutus pienyrittäjille 11.6.2020
Pienyrityksillä on jälleen erinomainen mahdollisuus päästä
solmimaan kansainvälisiä verkostoja matalalla kynnyksellä.

Ohjelma
17.00 – 17.15
Tervetuloa & lyhyt esittelykierros
17.15 – 17.45
Pienyrityksen askelmerkit kansainvälistymiseen
Timo Saarainen, LAB AMK (Reima-hanke)
17.45 – 18.15
SEIC-hankkeen taustaa ja nykytilanne
18.15 – 18.30
Kokemuksia SEIC 1 -hankkeesta
Pauliina Lunna, yrittäjä, Majatalo Torppa
18.30 – 18.55
Keskustelua ja kysymyksiä
18.55
Leader-tukea yrittäjille
19.00
Kiitos osallistumisesta!

SEIC 2 ja Reima -hankkeet järjestävät yhteistyössä
pienyrittäjien kansainvälistymistä tukevan etäkoulutuksen.
LAB ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan
lehtori Timo Saaraisella on kv-kaupan kokemusta yli
kymmenen vuoden ajalta. Hän puhuu muun muassa kvmyyntiverkoston rakentamisesta, kv-kaupan
toimintatavoista, riskien-hallinnasta ja kulttuurieroista.
Majatalo Torpan yrittäjä Pauliina Lunna puolestaan kertoo
omista kokemuksistaan SEIC-hankkeessa.

Ilmoittautumiset 10.6. mennessä: heidi.hansen@sepra.fi
Ilmoittautuneet saavat linkin MS Officen Teams -alustalle,
jolla koulutus toteutetaan. Tarvitset vain tietokoneen,
internet-yhteyden ja sähköpostin.

Euroopan unionin osarahoittama