Pienhankkeiden haku avautui

Kirjoitettu 13.03.2024 16:29 | Kategoriat: Hanketuet, Yleinen

Odotettu pienhankkeiden haku on nyt avautunut! Kouvolan ja Iitin alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset, seurat ja järjestöt ja muut yksityisoikeudelliset tahot voivat hakea kokonaiskustannuksiltaan maksimissaan 8000 euron yleishyödyllisiin hankkeisiin tukea Kasvulta. Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten likuntavälineiden hankintaan tai kylätalojen pieniin remontteihin ja kunnostuksiin. Tuki soveltuu myös esim. kylän uuden kesätapahtuman kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin kylälle. Tukea voi käyttää myös kylälle tehtävien selvitysten ja kehittämissuunitelmien asiantuntija-avun hankkimiseen. Investointihankkeissa tuki on 60 % kokonaiskustannuksista ja kehittämishankkeissa pääsääntöisesti 90 %. Tuki on jälkirahoitteista. Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Ota yhteyttä Kasvuun jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä!

Euroopan unionin osarahoittama