Briefly in English

Säpinäsatasten hakeminen

    (Pakolliset kentät on merkattu tähdellä*)

    Projektin hakija (yhdistys, yritys tms. ) TAI ryhmän jäsenten etu- ja sukunimet ja syntymävuodet*

    Hakijan sähköpostiosoite*

    Hakijan osoite*

    Täysi-ikäisen vastuuhenkilön nimi*

    Täysi-ikäisen vastuuhenkilön syntymävuosi*

    Täysi-ikäisen vastuuhenkilön sähköpostiosoite*

    Täysi-ikäisen vastuuhenkilön puhelinnumero*

    Projektin nimi*

    Projektin toteutus (ketkä hyötyvät projektista, mistä idea sai alkunsa, miksi projektia pitäisi rahoittaa, mitä projektissa tehdään ja miten)*

    Projektin aikataulu (milloin projekti alkaa ja milloin se päättyy, syntyykö pysyviä vaikutuksia)*

    Paljonko rahaa haetaan*

    Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (paljonko kustannuksia syntyy ja mitä ne ovat)*

    Saadaanko projektiin muuta ulkopuolista rahaa tai kerätäänkö varoja *
    KylläEi

    Käytetäänkö projektiin omaa rahaa *
    KylläEi

    Oletko Pohjois-Kymen Kasvun jäsen? *
    KylläEn

     

    LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin