Briefly in English

Säpinäsatasten hakeminen

  (Pakolliset kentät on merkattu tähdellä*)

  Projektin hakija (yhdistys, yritys tms. ) TAI ryhmän jäsenten etu- ja sukunimet ja syntymävuodet*

  Hakijan sähköpostiosoite*

  Hakijan osoite*

  Täysi-ikäisen vastuuhenkilön nimi*

  Täysi-ikäisen vastuuhenkilön syntymävuosi*

  Täysi-ikäisen vastuuhenkilön sähköpostiosoite*

  Täysi-ikäisen vastuuhenkilön puhelinnumero*

  Projektin nimi*

  Projektin toteutus (ketkä hyötyvät projektista, mistä idea sai alkunsa, miksi projektia pitäisi rahoittaa, mitä projektissa tehdään ja miten)*

  Projektin aikataulu (milloin projekti alkaa ja milloin se päättyy, syntyykö pysyviä vaikutuksia)*

  Paljonko rahaa haetaan*

  Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (paljonko kustannuksia syntyy ja mitä ne ovat)*

  Saadaanko projektiin muuta ulkopuolista rahaa tai kerätäänkö varoja *

  KylläEi

  Käytetäänkö projektiin omaa rahaa *

  KylläEi

  Oletko Pohjois-Kymen Kasvun jäsen? *

  KylläEn

   

  LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin