Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä on hyväksytty kalatalouden toimintaryhmäksi

Kirjoitettu 21.10.2015 12:20 | Kategoriat: Kalatalous, Yleinen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän kalatalouden toimintaryhmäksi 1.10.2015. Kalatalouden toimintaryhmän tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Käytännön toimenpiteitä  ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen. Toiminnan rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä osia Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnista. Sisä-Suomen kalatalousstrategian ja kalatalousryhmän strategian laadinnasta ovat vastanneet kalatalousryhmän toiminta-alueella toimivat Leader -toimintaryhmät: Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Pohjois-Kymen kasvu ry, Päijänne-Leader ry, Vesuri-ryhmä ry ja Viisari ry yhdessä alueen elinkeinokalatalouden harjoittajien, vesialueiden omistajien sekä alueen oppilaitosten ja muiden kehittäjäyhteisöjen kanssa. Tutustu Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmään tarkemmin.

Lisätietoja: Päijänne-Leader, toiminnanjohtaja Anu Taipale, s-posti: anu.taipale(at)paijanne-leader.net, puh. 040 764 2462.

Euroopan unionin osarahoittama