Briefly in English

Kylätoiminta

Kymenlaakson Kylät ry

Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueella on useita kymmeniä kyliä. Kylien edunvalvojana Kymenlaaksossa toimii Kymenlaakson Kylät ry. Yhdistys on vuodesta 1998 asti toiminut Kymenlaaksolaisten kylien maakunnallisena järjestönä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan alueella kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja kehittäjä. Kymenlaakson Kylät ry edistää ja tukee kylätoimintaa järjestämällä koulutusta, neuvontaa ja erilaisia tapahtumia niistä kiinnostuneille.

Lisätietoja yhdistyksestä täältä.

Kymenlaakson kyläportaali

Kyläportaali on Kymenlaakson Kylät ry:n ylläpitämä sivustokokonaisuus, joka sisältää kymenlaaksolaisten kylien kotisivuja. Kotisivut toimivat Kyläportaalin alasivustoina, mutta peruskäyttäjän näkökulmasta sivustot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kotisivuja toteutettiin Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin -hankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 heinäkuussa.

Kyläportaalia ylläpidetään valtaosin vapaaehtoisvoimin kylien asukkaiden toimesta. Sisältö jota kylien kotisivuilta löytyy, on kylien asukkaiden itsensä tuottamaa. Kyläportaali onkin siis oiva paikka tutustua Kymenlaakson maakunnalliseen kylätoimintaan ruohonjuuritasolta lähtien.

Kymenlaakson kyläportaalin löydät täältä

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin