Briefly in English

Mihin ja paljonko tukea?

Yhteistyötoimiin

Yhteistyötoimet eli kehittämishankkeet voivat pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa, joka parantaa paikallisyhteisön asuinympäristöä, lisää asukkaiden yhteistä toimintaa, edistää osallisuutta tai viihtyvyyttä tai palvelee asukkaiden yleistä hyvinvointia.

Yleishyödyllisiin investointeihin

Investointihanke voi pitää sisällään mm. rakentamista, korjaamista, laajentamista, kone- tai laitehankintoja tai aineettomia investointeja, jotka hyödyttävät yleisesti alueen asukkaita ja muita toimijoita.

Koulutukseen ja tiedonvälitykseen

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla voidaan lisätä asukkaiden osaamista ja tietoa.

(Sivu päivitetty 30.1.2023)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin