Mihin ja paljonko tukea?

Yhteistyötoimiin

Yhteistyötoimet eli kehittämishankkeet voivat pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa, joka parantaa paikallisyhteisön asuinympäristöä, lisää asukkaiden yhteistä toimintaa, edistää osallisuutta tai viihtyvyyttä tai palvelee asukkaiden yleistä hyvinvointia.

Tuen suuruus on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Julkisen tuen maksimi hankkeelle on 180 000 euroa.

Yleishyödyllisiin investointeihin

Yleishyödyllinen investointi voi pitää sisällään mm. rakentamista, korjaamista, laajentamista, kone- tai laitehankintoja tai aineettomia investointeja, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tuen suuruus on 60 % kokonaiskustannuksista. Julkisen tuen maksimi hankkeelle on 180 000 euroa.

Koulutukseen ja tiedonvälitykseen

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla voidaan lisätä asukkaiden osaamista ja tietoa.

Tuen suuruus on pääsääntöisesti 80-90 % kokonaiskustannuksista. Julkisen tuen maksimi hankkeelle on 180 000 euroa.

Talkootyö omarahoituksena

Talkootyön laskennallinen arvo on 20 €/henkilö/tunti, traktorilla tai vastaavalla työkoneella työskentelyn arvo on 40 €/tunti. Talkoo lasketaan saman suuruisena sekä rahoituksen että kustannusten puolelle.

Mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia?

Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla hankkeesta riippuen esim.:

 • palkat ja palkkiot lakisääteisine sivukuluineen
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut)
 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisesta, korjaamisesta tai laajentamisesta aiheutuvat tarvikkeiden ja aineiden hankinnat
 • rakennuksen hankinta (tietyin edellytyksin rakennuksen hankinnan yhteydessä myös maapohjan hankinta)
 • rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankinta
 • rakentamiseen liittyvä suunnittelu, työpalkat ja urakointi
 • uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoiset vesihuoltoon liittyvät suunnittelu- ja toteutuskustannukset
 • pienimuotoiset tietoliikenneverkkoon liittyvät suunnittelu- ja toteutuskustannukset
 • rakentamiseen liittyvät viranomaisluvat ja rekisteröintimaksut
 • hankkeen aikaiset palo- ja talkoovakuutusmaksut.

Kustannusten on oltava hankkeen toteutuksen kannalta tarpeellisia sekä kohtuullisia. Kustannusten kohtuullisuus pitää todentaa esim. hintatason selvityksellä tai tarjouskilpailulla, riippuen hankinnan suuruudesta.

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama