Briefly in English

Mihin ja paljonko tukea?

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kehittämishanke voi pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa, joka parantaa paikallisyhteisön asuinympäristöä, lisää asukkaiden yhteistä toimintaa, edistää osallisuutta tai viihtyvyyttä tai palvelee asukkaiden yleistä hyvinvointia.

Paljonko tukea voi saada?
Tuen määrä on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Julkisen rahoituksen minimi on 6250 € ja maksimi 180 000 € eli hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla noin 7800-225 000 €. Hankkeeseen tarvitaan yleensä aina myös yksityistä rahaa,  joka voi olla rahaa ja/tai talkootyötä. Keskimäärin Kasvun rahoittamien hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 50 000 €. Hankkeiden rahoitus harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia?
Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa tukikelpoisia kustannuksia ovat:

Kustannusten on oltava hankkeen toteutuksen kannalta tarpeellisia sekä kohtuullisia. Kustannusten kohtuullisuus pitää todentaa esim. hintatason selvityksellä tai tarjouskilpailulla, riippuen hankinnan suuruudesta.

Yleishyödyllinen investointihanke

Investointihanke voi pitää sisällään mm. rakentamista, korjaamista, laajentamista, kone- tai laitehankintoja tai aineettomia investointeja, jotka hyödyttävät pääsääntöisesti kaikkia alueen asukkaita ja muita toimijoita.

Paljonko tukea voi saada?
Tuen määrä on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.  Julkisen rahoituksen minimi on 6250 € ja maksimi 180 000 € eli hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla noin 12 500-360 000 €. Hankkeeseen tarvitaan aina yksityistä rahaa, joka voi olla rahaa ja/tai talkootyötä. Talkootyön arvo on 15 €/tunti, koneen (traktorin tai vastaavan) käytöstä tuntihintaan lisätään 30 €, eli konetyön tuntihinta on 45 €. Talkootyö lasketaan sekä rahoituksen että kustannusten puolelle, joten talkoon käyttäminen yksityisenä rahoituksena nostaa hankkeen kustannuksia.

Mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia?

Kustannusten on oltava hankkeen toteutuksen kannalta tarpeellisia sekä kohtuullisia. Kustannusten kohtuullisuus pitää todentaa esim. hintatason selvityksellä tai tarjouskilpailulla, riippuen hankinnan suuruudesta.

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin