Briefly in English

Hakemuksen sisältö ja liitteet

Hankehakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrässä on vastattava seuraaviin kysymyksiin, joista muodostuu hankkeen hankesuunnitelma:

Yleishyödylliseen hankehakemukseen vaadittavat liitteet:

Lisäksi hankkeesta riippuen liitteiksi vaaditaan:

Huomioi hakemusta tehdessäsi myös tämä:

 

(Sivu päivitetty 31.1.2017)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin