Hakemuksen sisältö

Hankehakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä (linkki avautuu uuteen välilehteen). Hakemuksen tekemistä varten suomi.fi -palvelusta kannattaa hakea seuraavat valtuudet:

 • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu.

Huomioithan, että jos hakijalla on sääntöjen mukaan kaksi nimenkirjoittajaa, molemmilla tulee olla valtuudet Hyrrään, jotta hakemuksen voi allekirjoittaa oikein!

Hakemuksessa pitää selvittää:

 • kuka on hankkeen vastuuhenkilö (=se henkilö, joka viime kädessä vastaa kaikesta)
 • kuka on hankkeen yhteyshenkilö (= se henkilö, johon otetaan yhteyttä)
 • hankkeen nimi (ytimekäs ja kohtuullisen lyhyt)
 • lyhyt kirjallinen kuvaus siitä, mitä hankkeessa tehdään (hankerekistereissä julkaisua varten)
 • millaisen kustannusmallin valitsette hankkeeseen ja miksi valitsette kyseisen mallin
 • hankkeen karkea kustannusarvio (eritelty kustannusarvio liitteeksi)
 • hankkeen karkea rahoitussuunnitelma (eritelty rahoitussuunnitelma liitteeksi)
 • hakijan toiminta, organisaatio, ammattitaito, kokemus ja taloudellinen tilanne
 • mitä resursseja hankkeen toteuttamiseen tarvitaan/käytetään
 • miksi hanketta haetaan
 • mitä tavoitteita hankkeella on ja miten tuloksia seurataan
 • konkreettiset toimenpiteet, mitä hankkeessa tehdään
 • kuvaus siitä, mitkä tahot osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja miten
 • hankkeen riskit ja niihin varautuminen
 • kuvaus siitä, miten kestävä kehitys huomioidaan hankkeessa
 • selvitys siitä, miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut hankkeet
 • mikä on hankkeen kohderyhmä ja miten se on valittu
 • miten hankkeesta tiedotetaan
 • miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen
 • miten hanke liittyy Pohjois-Kymen Kasvun strategiaan.

Hakemukseen liitteet:

 • eritelty kustannusarvio (mahdollisimman tarkka)
 • eritelty rahoitussuunnitelma (ml. se, miten hankkeen välirahoitus järjestetään)
 • ajantasainen yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen voimassaolevat säännöt
 • viimeisin tilinpäätös
 • allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta.

Hankkeesta riippuen liitteiksi vaaditaan mm.:

 • arvio talkootyön laadusta ja määrästä
 • aiesopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa
 • selvitys kustannusten kohtuullisuudesta (= tarjouskilpailu tai hintatason selvitys 3000–59 999 € hankinnoista, 60 000 € tai sen ylittävät hankinnat on kilpailutettava Hilma-järjestelmässä)
 • mahdolliset sitoumukset yksityisestä rahoituksesta, esim. pankin lainatarjous, jos hankkeessa käytetään yksityisenä rahoituksena muuta kuin hakijan omaa rahoitusta.

Rakentamista tai remontointia sisältäviin hankkeisiin liitteiksi vaaditaan lisäksi:

 • viranomaislupa (esim. toimenpide- tai rakennuslupa) TAI rakennusvalvontaviranomaisen lausunto siitä, että lupia ei tarvita
 • pääpiirustukset (= asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
 • rakennusalan ammattilaisen laatima rakennusselostus kustannusarvioineen
 • palovakuutustodistus
 • vuokratulle maalle/kiinteistölle rakennettaessa/remontoitaessa riittävän pitkä määräaikainen vuokrasopimus, joka on kirjattu maarekisteriin.

Huomioithan, että pelkkä hakemuksen allekirjoittaminen ei riitä, vaan se pitää myös lähettää! Hakemus tulee vireille heti, kun se on lähetetty. Vireilletuloilmoitus tulee myöhemmin sähköpostilla hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama