Leader pähkinänkuoressa

Sana ”Leader” tulee ranskan sanoista Liaison entre actions de développement de l´économie rurale, mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. Sanalla Leader voidaan tarkoittaa joko 1.) toimintatapaa tai 2.) rahoitusinstrumenttia tai 3.) Leader-ryhmän statuksen saanutta yhdistystä.

Leader-toimintatavan periaatteita ovat

 • alueperustaisuus
 • paikallinen kumppanuus
 • alhaalta ylös -toimintatapa
 • eri sektoreiden välinen yhteistyö
 • innovatiivisuus ja uuden luominen
 • alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta
 • verkostomainen toimintatapa
 • hajautettu hallinto ja rahoitus.

Leader-toimintatavan kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Leader-ryhmien työ perustuu paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden laatimisessa ovat mukana maaseudulla toimivat asukkaat, yritykset, järjestöt ja muut tahot.

Leader-rahoituksella tarkoitetaan CAP-ohjelmaan kuuluvaa rahoitusta, jota Leader-ryhmät jakavat alueillaan.  Julkinen tuki koostuu EU:n (43 %), valtion (37 %) ja kuntien (20 %) varoista. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuuden lisäämistä ja kansainvälistymistä.

Suomessa Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka ovat hakeneet Leader-ryhmän statusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Suomessa toimii CAP-kaudella 2023-2027 yhteensä 52 Leader-ryhmää (+ yksi ryhmä Ahvenanmaalla). Leader-ryhmät kannustavat alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään omaa aluettaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja.

Leader-ryhmien toimintaa ja rahoitusta ohjaavat mm. seuraavat lait ja asetukset

 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 (1325/2022)
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta  rahoituskaudella 2023-2027 
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027 (646/2023)

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlex-säädöstietopankista (sivu aukeaa uuteen ikkunaan).

Hyödyllisiä linkkejä

Maaseudun kehittäminen ja Manner-Suomen maaseutuohjelma: www.maaseutu.fi (sivu aukeaa uuteen ikkunaan).

Leader-toiminta Suomessa: www.leadersuomi.fi (sivu aukeaa uuteen ikkunaan)

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama