Briefly in English

Leader pähkinänkuoressa

Sana ”Leader” tulee ranskan sanoista Liaison entre actions de développement de l´économie rurale, mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. Sanalla Leader voidaan tarkoittaa joko 1.) toimintatapaa tai 2.) rahoitusinstrumenttia tai 3.) Leader-ryhmän statuksen saanutta yhdistystä.

Leader-toimintatavan periaatteita ovat:

Leader-toimintatavan kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Leader-ryhmät toteuttavat Leader-toimintatapaa mm. siten, että ryhmien työ perustuu paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden laatimisessa ovat mukana maaseudulla toimivat asukkaat, yritykset, järjestöt ja muut tahot.

Leader-rahoituksella tarkoitetaan CAP-ohjelmaan kuuluvaa rahoitusta, jota Leader-ryhmät jakavat alueillaan. Julkinen tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuuden lisäämistä ja kansainvälistymistä.

Suomessa Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka ovat hakeneet Leader-ryhmän statusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Suomessa toimii CAP-kaudella 2023-2027 yhteensä 52 Leader-ryhmää (+ yksi ryhmä Ahvenanmaalla). Leader-ryhmät kannustavat alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään omaa aluettaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja.

Leader-ryhmien toimintaa ja rahoitusta ohjaavat mm. seuraavat lait ja asetukset:

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlex-säädöstietopankista

Hyödyllisiä linkkejä:

Maaseudun kehittäminen ja Manner-Suomen maaseutuohjelma: www.maaseutu.fi

Leader-toiminta Suomessa: www.leadersuomi.fi

(Sivu päivitetty 30.1.2023)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin