Hankkeen toteutus ja maksatukset

Huomioithan, että kaikki myöntämämme rahoitus on jälkirahoitteista, minkä vuoksi välirahoitus tulee suunnitella jo hakuvaiheessa.

Tärkeimmät asiat hankkeen toteutuksessa

 • Lue rahoituspäätös huolellisesti läpi ja kysy heti joko meiltä tai ELYn käsittelijältä, jos joku asia on epäselvä!
 • Hanke pitää toteuttaa rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman mukaisesti. Jos hankkeen sisältöä, kustannusten jakautumista tai toteutusaikaa täytyy muuttaa, tai yrityksen toiminnassa tapahtuu muutos (esim. yrityskauppa), muutoksesta pitää ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen Kasvulle ja/tai ELYyn. Ilmoittamatta ja omin päin tehty muutos voi johtaa tukien maksamatta jättämiseen tai tuen takaisinperintään.
 • Dokumentoi, dokumentoi ja dokumentoi! Säilytä ja arkistoi mieluummin liikaa kuin liian vähän hankkeeseen liittyviä tositteita, asiapapereita ja muita dokumentteja.
 • Hankkeen kirjanpito pitää järjestää asianmukaisesti osaksi yrityksen kirjanpitoa. Hankkeelle kannattaa perustaa oma kustannuspaikka.
 • Kustannuksia voi syntyä hankkeelle vain sen toteutusaikana.
 • Noudata tiedottamiseen ja viestintään liittyviä ohjeita.

Maksatuksen hakeminen

Maksuhakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä ja niiden hakeminen kauden 2023-2027 hankkeisiin avautuu myöhemmin.

 • Maksua voi hakea, kun hankkeessa on syntynyt kustannuksia ja ne on maksettu ja viety kirjanpitoon.
 • Suosittelemme vahvasti hakemaan hankkeelle maksatuksia vähintään puolivuosittain!
 • Suosittelemme ilmoittamaan meille, kun alat tehdä maksuhakemusta.

Raportointi ja hankkeen seuranta

 • Jokaisen maksuhakemuksen yhteydessä kuvataan lyhyesti, miten hanke on siihen mennessä edennyt.
 • Loppuraportti toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä. Raportin sisältö on kerrottu rahoituspäätöksessä.
 • Kirjanpitoaineisto ja hankkeeseen liittyvät tositteet ja asiakirjat pitää säilyttää rahoituspäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään saakka.
 • Investointihankkeissa investoinnille on annettu pysyvyysaika, joka on kerrottu rahoituspäätöksessä.
 • Osa hankkeista tarkastetaan. Tarkastuksen voi tehdä ELY-keskus, Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö tai EU:n toimielin.

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama