Säpinäsataset

Mitä Säpinäsataset ovat?

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n Säpinäsataset on rahoitusta 12-21-vuotiaiden kouvolalaisten ja iittiläisten maaseudulla asuvien nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Säpinäsataset-rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueen yhdistyksille ja muille toimijoille nuorisotoimintaa sekä saada nuoria mukaan alueen kehittämistyöhön, tutustuttaa heitä Leader- ja yhdistystoimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen sekä auttaa nuoria yrittäjiä yritystoiminnan kehittämisessä. Rahoitettavilta projekteilta edellytetään, että niistä kuuluu paikallisten nuorten ääni ja että nuoret osallistuvat joko projektin suunnitteluun tai toteutukseen.

Paljonko rahaa voi saada ja kuka voi hakea Säpinäsatasia?

 • Säpinäsataset-projektiin myönnettävä rahoitus on 100-1500 euroa.
 • Säpinäsatasia voi hakea Kouvolan tai Iitin alueella toimiva rekisteröity yhdistys, säätiö, nuorisotoimen yksikkö tai kunta (hakijalla tulee olla Y-tunnus).
 • Yritystoimintaa aloitteleva tai kokeileva nuori tai nuoren yrittäjän yritys voi hakea Säpinäsatasia yritystoiminnan kehittämiseen.

Mihin rahaa voi esimerkiksi saada?

 • tapahtumien, kurssien tai opintoretkien järjestämiseen
 • yhteisten harrastusvälineiden hankintaan
 • julkaisun tms. tekemiseen
 • ympäristön kunnostamiseen
 • liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tai muuhun yrityksen kehittämiseen tarvittavan asiantuntija-avun hankkimiseen.

Mihin rahaa ei saa:

 • hakijan tavanomaiseen tai vakiintuneeseen toimintaan
 • varainhankintaan, kuten myytävien tuotteiden tai niiden valmistusmateriaalien hankintaan
 • palkkoihin, päivärahoihin tai vastaaviin
 • lakisääteisesti kunnan tai viranomaisen vastuulla oleviin hankintoihin
 • toimintaan, joka vääristäisi yritysten välistä kilpailua
 • eri hakijoille samaan projektiin.

Rahoituksen saamisessa on eduksi:

 • jos projekti on nuorten itsensä suunnittelema JA toteuttama
 • jos projektissa järjestettävä toiminta on kaikille avointa tai projekti hyödyttää mahdollisimman monia
 • jos aikaansaadaan uutta toimintaa
 • jos aikaansaadaan pysyvää toimintaa
 • jos projektiin käytetään myös hakijan omaa rahaa
 • jos hakija ei ole aiemmin saanut Säpinäsatasia
 • jos yritys on uusi tai tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa pitkäjänteisesti.

Hakuprosessi

 • Säpinäsatasia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)pohjois-kymenkasvu.fi.
 • Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakija, miksi projekti on tarpeellinen, mitä projektissa tehdään ja miten, milloin ja missä projekti toteutetaan, ketkä ovat mukana toteuttamassa projektia ja ketkä hyötyvät siitä, sekä projektin eritelty kustannusarvio. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä.
 • Hakemukset pisteytetään Kasvun omilla valintakriteerillä.
 • Hakemus saa päätöksen kuuden viikon kuluessa sen jättämisestä, ellei päätöksenteko edellytä Kasvun hallituksen käsittelyä.
 • Hakijalle toimitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa on tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä ja maksamisesta.
 • Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan maksutositteita ja vapaamuotoista loppuraporttia vastaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Loppuraportista pitää ilmetä, miten projekti toteutui.

Huomioi myös seuraavat asiat projektin toteutuksessa ja rahoituksen hakemisessa:

 • Säpinäsataset on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty.
 • Jos projekti ei toteudu lainkaan, siitä tulee ilmoittaa Pohjois-Kymen Kasvulle heti.
 • Jos projekti toteutuu merkittävällä tavalla suunnitellusta poikkeavasti eikä muutoksesta ole sovittu Pohjois-Kymen Kasvun kanssa etukäteen, Säpinäsatasia ei makseta.
 • Pohjois-Kymen Kasvulla on käyttöoikeus loppuraporttiin ja sen yhteydessä mahdollisesti toimitettuihin valokuviin ja videopätkiin.
 • Jos projekti toteutuu kustannuksiltaan suurempana kuin sitä on haettu, tukea ei saa enempää kuin rahoituspäätöksessä on alun perin myönnetty.
 • Muista samaan asiaan haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista tms. on kerrottava Säpinäsatasia haettaessa.

(Päivitetty 16.5.2024)

Euroopan unionin osarahoittama