Briefly in English

Säpinäsataset

Mitä Säpinäsataset ovat?

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n Säpinäsataset-rahoituksen tavoitteena on saada nuoria mukaan alueen kehittämistyöhön ja projekteihin, tutustuttaa heitä Leader-toimintaan, yhdistystoimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen sekä auttaa nuoria yrittäjiä yritystoiminnassa.

Säpinäsataset rahoitetaan ohjelmakaudelta 2007-2013 käyttämättä jääneillä kuntarahoilla. Rahoituksesta päättää Kasvun nuorisojaosto.

Kuka voi hakea Säpinäsatasia?

Mihin Säpinäsatasia voi käyttää?

Säpinäsatasia voi käyttää nuorten ideoimien projektien toteuttamiseen, joissa nuoret ovat toteuttajina. Projektien teema on vapaa. Toiminnan tulee olla päihteetöntä ja laillista ja kohdentua Kouvolan tai Iitin alueelle. Säpinäsatasia voi saada esimerkiksi:

Mihin Säpinäsatasia ei voi käyttää?

Säpinäsatasia ei myönnetä:

Paljonko rahaa saa?

Säpinäsatasia saa 100-900 €  per projekti.  Muista samaan asiaan haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista tms. on mainittava hakuvaiheessa.

Rahoituksen saamisessa vaaditaan:

Rahoituksen saamisessa on eduksi (yleishyödylliset projektit):

Rahoituksen saamisessa on eduksi (yritystuki-tyyppiset projektit):

Miten Säpinäsatasia haetaan ja miten niiden myöntäminen päätetään?

Säpinäsatasia haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakija, mitä projektissa tehdään ja miten, milloin ja missä projekti toteutetaan, ketkä ovat mukana toteuttamassa projektia ja ketkä hyötyvät siitä. Säpinäsatasten myöntämisestä päättää Pohjois-Kymen Kasvun nuorisojaosto, johon kuuluu nuoria Kouvolasta ja Iitistä ja kaksi Kasvun hallituksen edustajaa. Nuorisojaosto pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakemukseen ja/tai haastattelee hakijan. Poikkeustapauksissa hakemuksen käsittely voidaan siirtää Pohjois-Kymen Kasvun hallitukselle.

Haku on jatkuva. Kasvun nuorisojaosto käsittelee hakemukset ja tekee niistä rahoituspäätökset.

Miten Säpinäsataset maksetaan ja mitä tulee ottaa huomioon?

Hakijalle toimitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä ja maksamisesta. Tuki maksetaan rahoituspäätöksessä sovitulla tavalla hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pohjois-Kymen Kasvun jäsenmaksu tulee olla maksettuna projektin toteutusvuonna.

Säpinäsataset on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty. Myös projektin toteutusaikataulua tulee noudattaa.

Miten projektista raportoidaan?

Projektin päätyttyä tulee Pohjois-Kymen Kasvulle toimittaa sähköisessä muodossa oleva loppuraportti ja tositteet hankinnoista rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Loppuraportti on vapaamuotoinen ja se voi olla esim. skannattu lehtileike, videopätkä, valokuvia tai lyhyt raportti. Rahoituspäätöksessä on saatettu vaatia myös esim. allekirjoitettuja osallistujalistoja tms. projektista riippuen. Pohjois-Kymen Kasvulla on oikeus käyttää projektien loppuraportteja omassa viestinnässään.

TÄRKEÄÄ!

(Päivitetty 30.1.2023)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin