Leader-rahoitus yrityksille

Pohjois-Kymen Kasvu rahoittaa yrityksiä, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

Emme rahoita:

 • hankkeita, jotka on aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille
 • maanrakennusalan ja perustajaurakoinnin investointeja ja kehittämistä
 • vähittäis- ja tukkukauppojen investointeja ja kehittämistä, ellei kauppa liity pääosin Kasvun alueella paikallisesti tuotettujen tuotteiden myyntiin, tai ellei toiminta muulla tavoin selvästi kehitä Kasvun alueen maaseutua
 • pelkästään verkossa tapahtuvan, paikkariippumattoman toiminnan (= kotitoimiston lisäksi yrityksellä ei ole muuta fyysistä toimitilaa) investointeja ja kehittämistä, ellei toiminta selvästi kehitä Kasvun alueen maaseutua
 • kuntien, valtion ja hyvinvointialueiden vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen liittyviä investointeja
 • liikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen hankintaa
 • yritysten omien koneiden huolto- ja säilytystilojen investointeja
 • leasingrahoituksella hankittuja investointeja
 • sivutoimiseen klapituotantoon liittyviä investointeja
 • uuden yritystoiminnan kokeiluja (ns. setelirahoitus)
 • yritystoiminnan suunnitteluvaihetta (ns. setelirahoitus)

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että ne täyttävät laissa 1325/2022 ja valtioneuvoston asetuksessa 646/2023 asetetut ehdot.

Ethän tee hakemusta omin päin Hyrrään ottamatta ensin yhteyttä Kasvun henkilökuntaan!

Vasemmalta sivupalkista löydät tietoa tukimuodoista ja -ehdoista.

(Sivu päivitetty 11.3.2024)

Euroopan unionin osarahoittama