ESR-hankkeet 2014-2020

Ohjelmakaudella 2014-2020 Kasvu hallinnoi kolmea ESR-rahoitteista hanketta, joilla toteutettiin Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014-2020 -ohjelmaa Kouvolan ja Kuusankosken keskustoissa.

Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa -hanketta toteutettiin 1.6.2015-31.12.2016 välisenä aikana. Hankkeessa aktivoitiin yhdistyksiä ja asukkaita erityisesti Eskolanmäen ja Lehtomäen kaupunginosissa ja Kuusaalla. Hankkeen avulla perustettiin kaksi kaupunginosayhdistystä ja Suur-Kouvolan Romaniyhdistys ry. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 58 000 euroa.

Uusi tapa toimia -hankkeessa kehitettiin edellisessähankkeessa koottujen kehittämisideoiden pohjalta kouvolalaisten yhdistysten yhteinen Kaikumedia (sivu aukeaa uuteen välilehteen). Hanketta toteutettiin 1.3.2017-28.2.2019 välisenä aikana ja sen kokonaiskustannukset olivat 75 000 euroa. Hankkeessa laadittiin myös yhdistyksille Uusi tapa toimia- opas (pdf-tiedosto).

KAIKU – Osallisena Kouvolassa -hankkeessa tarjottiin erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille harjoittelupaikkoja Kaikumedian tuotannossa ja yhdistyksissä. Hanketta toteutettiin 1.3.2019-31.8.2021 välisenä aikana ja sen kokonaiskustannukset olivat 141 000 euroa. Hankkeessa kehitettiin yhdistysten ja nuorten yhteistyötä myös luomalla yhdistysmestari-kisällimalli. Tuloksena syntyi mestari-kisälli-opas (pdf-tiedosto) yhdistysten ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneiden käyttöön. Kaikumedia jatkaa toimintaansa Parik-säätiön hallinnassa.

(Päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama