Leader-rahoitus yhteisöille

Yleiset vaatimukset rahoitettaville hankkeille:

  • hakija on rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tms. (yksityishenkilö ei voi hakea tukea)
  • hanke toteuttaa Pohjois-Kymen Kasvu ry:n strategiaa (pdf-tiedosto)
  • hanke täyttää Pohjois-Kymen Kasvu ry:n valintakriteerit (pdf-tiedosto)
  • hyöty kohdistuu maaseutualueelle (Kouvolan ja Kuusankosken keskustat eivät ole maaseutua, kts. karttarajaus (pdf-tiedosto))
  • hakijalla on riittävä osaaminen sekä taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen
  • hankkeen sisältö on muuta kuin hakijan perustoimintaa
  • hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä
  • hanketta ei ole aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille
  • hanke on paikallislähtöinen.

Otathan yhteyttä Pohjois-Kymen Kasvun toimistoon, mikäli sinulla on hyvä idea mielessäsi!

Vasemmalta sivupalkista löydät tietoa hankemuodoista ja -ehdoista.

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama