UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä

UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä -hanke oli Pohjois-Kymen Kasvu ry:n, Leader Etpähä ry:n ja Päijänne-Leader ry:n yhteinen alueiden välinen Leader-rahoitteinen hanke, jota Pohjois-Kymen Kasvu hallinnoi. Hanketta toteutettiin 1.9.2019-31.8.2022 välisenä aikana.

Hankkeessa laadittiin paikkatietodataa ja tutkimustuloksia hyödyntäen sekä paikallisten asukkaiden, yritysten, järjestöjen sekä aluekehittäjätahojen näkemyksiä kuunnellen alueiden nykytilan kuvaukset, joiden pohjalta luotiin uusi paikalliskehittämisen toimintamalli. Lisäksi hankkeessa järjestettiin pienimuotoisia, kaikille avoimia koulutuksia sekä tilaisuuksia.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 90 000,00 € ja sille myönnetty julkista tukea oli 90 000,00 € (EU+valtio 72 000,00 €, kuntarahoitus 18 000,00 €). Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Kymen Kasvu, Leader Etpähä ja Päijänne-Leader.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (pdf-tiedosto).

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama