Briefly in English

Mihin ja paljonko tukea?

Tukien myöntämisessä noudatamme lakia maaseudun kehittämisen tukemisesta (1325/2022) sekä valtioneuvoston asetusta maaseudun yritystuesta (646/2023), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituslinjauksia sekä omia rahoituslinjauksiamme. Suosittelemme ottamaan yhteyttä henkilökuntaamme aina ennen tukihakemuksen tekemistä. Paras tapa on kysyä jo heti ideavaiheessa idean tukikelpoisuutta!

Yrityksen investointeihin

Yritystoiminnan käynnistämiseen

Tukikelpoisia kustannuksia ovat koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna sekä joissain tapauksissa toimitilojen ja laitteiden vuokrat, aineet, tarvikkeet, pienhankinnat ja käyttömaksut. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijöiden palkkoihin tai yleisenä toimintatukena.

Yritystoiminnan kehittämiseen

Yritysryhmähankkeisiin

(Sivu päivitetty 6.7.2023)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin