Mihin ja paljonko tukea?

Yrityksen investointeihin

 • aineellisiin investointeihin, kuten rakentamiseen ja remontointiin sekä kone- ja laitehankintoihin
 • aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistoihin, pilvipalveluihin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai immateriaalioikeuksiin
 • päätoimisten mikroyritysten energiainvestointeihin harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla
 • tukiprosentti on 20-30 % kokonaiskustannuksista ja riippuu siitä, millaiselle maaseutualueelle yrityksen toimipaikka sijoittuu, voidaanko käyttää de minimis -tukea ja mikä yrityksen toimiala on
 • investointi voi olla kokonaiskustannuksiltaan max. 100 000 euroa; tätä suurempien investointien tukea voi hakea ELY-keskuksesta.

Yritystoiminnan kehittämiseen

 • osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5000 euroa
 • päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7500 euroa
 • omistajanvaihdokseen ostajalle 2500 tai 5000 euroa; ostettavan yrityksen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla
 • maatalouden alkutuotannon kokeiluun 2500, 5000 tai 7500 euroa
 • yritystoiminnan kehittämisen valmisteluun 2000 euroa; tukea voi käyttää ulkopuolisen asiantuntijan laatimiin liike- tai kehittämissuunnitelmiin tai rahoitushakemusten edellytysten selvittämiseen
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen 3000 euroa

Tukikelpoisia kustannuksia ovat koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna sekä joissain tapauksissa toimitilojen ja laitteiden vuokrat, aineet, tarvikkeet, pienhankinnat, käyttömaksut ja matkat. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijöiden palkkoihin tai yleisenä toimintatukena.

Yritysryhmähankkeisiin

 • 3-10 yrityksen ryhmälle, joilla on yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.

(Sivu päivitetty 28.9.2023)

Euroopan unionin osarahoittama